Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

„Przebudowa ul. Kurczaki na odc. od ul. Ogniskowej do ul. Konopnickiej w zakresie chodnika i miejsc postojowych w systemie zaprojektuj i wybuduj”

ZIM-DZ.2620.49.2022

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.49.2022
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
29.06.2022 12:00
Data składania ofert/wniosków:
29.06.2022 10:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Identyfikator postępowania na miniPortalu:

9f23de44-2a31-4659-8bc5-0f648a9e3035

Link do postępowania na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9f23de44-2a31-4659-8bc5-0f648a9e3035

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:  380 000,00  PLN

Identyfikator postępowania na miniPortalu:

9f23de44-2a31-4659-8bc5-0f648a9e3035

Link do postępowania na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9f23de44-2a31-4659-8bc5-0f648a9e3035

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:  380 000,00  PLN

Metadane

Data publikacji : 13.06.2022
Data modyfikacji : 29.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Gałuszka
Osoba udostępniająca informację:
Monika Gałuszka
Osoba modyfikująca informację:
Monika Gałuszka

Opcje strony

do góry