Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miasta Łodzi w systemie zaprojektuj i wybuduj – 3 części

ZIM-DZ.2620.51.2022

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.51.2022
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
29.06.2022 12:00
Data składania ofert/wniosków:
29.06.2022 10:00
Data rozstrzygnięcia:
01.07.2022 00:00
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:
Identyfikator postępowania:
4a3bd6b5-1291-43cc-ba86-f1e2c94d95e5
 
Link do postępowania na miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4a3bd6b5-1291-43cc-ba86-f1e2c94d95e5


Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 150 000,00 zł, w tym: 

Część 1: Budowa łącznika rowerowego pomiędzy ul. Zaolziańską a drogą rowerową wzdłuż Al. Bartoszewskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj (BO nr ID: GO15PK) kwotę: 50 000,00 zł

Część 2: Budowa dwóch wlotów rowerowych dwukierunkowych w rejonie skrzyżowania ul. Wujaka z ul. Lermontowa w systemie zaprojektuj i wybuduj (BO nr ID: W036WW) kwotę: 50 000,00 zł
Część 3: Budowa wiaty dla rowerów przy klasztorze w Łagiewnikach, w systemie zaprojektuj i wybuduj kwotę: 50 000,00zł

 

Identyfikator postępowania:
4a3bd6b5-1291-43cc-ba86-f1e2c94d95e5
 
Link do postępowania na miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4a3bd6b5-1291-43cc-ba86-f1e2c94d95e5


Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 150 000,00 zł, w tym: 

Część 1: Budowa łącznika rowerowego pomiędzy ul. Zaolziańską a drogą rowerową wzdłuż Al. Bartoszewskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj (BO nr ID: GO15PK) kwotę: 50 000,00 zł

Część 2: Budowa dwóch wlotów rowerowych dwukierunkowych w rejonie skrzyżowania ul. Wujaka z ul. Lermontowa w systemie zaprojektuj i wybuduj (BO nr ID: W036WW) kwotę: 50 000,00 zł
Część 3: Budowa wiaty dla rowerów przy klasztorze w Łagiewnikach, w systemie zaprojektuj i wybuduj kwotę: 50 000,00zł

 

Metadane

Data publikacji : 14.06.2022
Data modyfikacji : 01.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Szlagor
Osoba modyfikująca informację:
Monika Szlagor

Opcje strony

do góry