Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

"Świadczenie usług nadzoru autorskiego dla inwestycji realizowanej w ramach Programu niskoemisyjnego transportu miejskiego - budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej"

ZIM-DZ.2621.26.2021

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2621.26.2021
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
07.01.2022 13:00
Data składania ofert/wniosków:
07.01.2022 11:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 0edda61a-231c-4878-a8fc-5281983fe5b6

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0edda61a-231c-4878-a8fc-5281983fe5b6

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 322 000,00 zł

 

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 0edda61a-231c-4878-a8fc-5281983fe5b6

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0edda61a-231c-4878-a8fc-5281983fe5b6

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 322 000,00 zł

 

Metadane

Data publikacji : 24.12.2021
Data modyfikacji : 07.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Juśkiewicz-Morawska
Osoba modyfikująca informację:
Monika Gałuszka

Opcje strony

do góry