Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Przebudowa ul. Fabrycznej w Łodzi na odcinku od ul. Przędzalnianej do ul. Magazynowej – Tryb zaprojektuj i wybuduj wraz z nadzorem autorskim

ZIM-DZ.2621.21.2021

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2621.21.2021
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
03.12.2021 13:00
Data składania ofert/wniosków:
03.12.2021 10:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
03.12.2021 00:00
Informacje dodatkowe:

Identyfikator postępowania na miniPortalu: be755730-568c-42e7-bb10-fc44e7246cb9

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/be755730-568c-42e7-bb10-fc44e7246cb9

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:  3 638 340,00 PLN

Identyfikator postępowania na miniPortalu: be755730-568c-42e7-bb10-fc44e7246cb9

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/be755730-568c-42e7-bb10-fc44e7246cb9

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:  3 638 340,00 PLN

Metadane

Data publikacji : 16.11.2021
Data modyfikacji : 03.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Szlagor
Osoba modyfikująca informację:
Monika Szlagor

Opcje strony

do góry