Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/12489,Nadzor-inwestorski-i-konserwatorski-nad-przebudowa-budynku-na-biblioteke-miejska.html
2021-12-05, 18:44

„Nadzór inwestorski i konserwatorski nad przebudową budynku na bibliotekę miejską przy ul. Zachodniej 76 w Łodzi wraz z dostawą wyposażenia”

ZIM-DZ.2621.20.2021

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2621.20.2021
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
18.11.2021 13:00
Data składania ofert/wniosków:
18.11.2021 11:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Identyfikator postępowania na MiniPortalu: 

70d9942a-d760-42e5-8ed9-994ac9f35f12

Link do postępowania na miniportalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/70d9942a-d760-42e5-8ed9-994ac9f35f12

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:  152 569,58 PLN

Identyfikator postępowania na MiniPortalu: 

70d9942a-d760-42e5-8ed9-994ac9f35f12

Link do postępowania na miniportalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/70d9942a-d760-42e5-8ed9-994ac9f35f12

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:  152 569,58 PLN

Metadane

Data publikacji : 09.11.2021
Data modyfikacji : 18.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Rodziewicz
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Rodziewicz

Opcje strony