Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/12474,Opracowanie-dokumentacji-projektowej-w-zakresie-zagospodarowania-naroznika-ul-Pi.html
2021-12-05, 19:05

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania narożnika ul. Piotrkowskiej/Pasaż Schillera w Łodzi - ul. Piotrkowska 110 (dz. 236/10 obr. S-6) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

ZIM-DZ.2620.65.2021

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.65.2021
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
22.11.2021 13:00
Data składania ofert/wniosków:
22.11.2021 11:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 6968824f-1f0d-4e45-8ba2-31c5499797a9

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6968824f-1f0d-4e45-8ba2-31c5499797a9

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 330 562,50  PLN

 

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 6968824f-1f0d-4e45-8ba2-31c5499797a9

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6968824f-1f0d-4e45-8ba2-31c5499797a9

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 330 562,50  PLN

 

Metadane

Data publikacji : 10.11.2021
Data modyfikacji : 23.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Juśkiewicz-Morawska
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Juśkiewicz-Morawska

Opcje strony