Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/12473,Opracowanie-dokumentacji-projektowej-na-budowe-obwodnicy-Wiskitna-na-odcinku-ul-.html
2021-12-05, 18:16

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy Wiskitna na odcinku ul. Małego Rycerza do ul. Brójeckiej - II zadania

ZIM-DZ.2620.63.2021

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.63.2021
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
09.12.2021 13:00
Data składania ofert/wniosków:
09.12.2021 10:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 889098cb-1708-477d-92eb-cd2eac0a0685

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/889098cb-1708-477d-92eb-cd2eac0a0685

 

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 889098cb-1708-477d-92eb-cd2eac0a0685

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/889098cb-1708-477d-92eb-cd2eac0a0685

 

Metadane

Data publikacji : 12.11.2021
Data modyfikacji : 15.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Szlagor
Osoba modyfikująca informację:
Monika Szlagor

Opcje strony