Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Budowa drogi rowerowej w systemie zaprojektuj i wybuduj ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Łagiewnickiej do ronda Biłyka

ZIM-DZ.2620.62.2021

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.62.2021
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
24.11.2021 12:00
Data składania ofert/wniosków:
24.11.2021 10:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Identyfikator postępowania na MiniPortalu: 68f60d21-8247-4ba0-a089-301293303e40

 

2. Link do MiniPortalu UZP na którym udostępniona jest funkcjonalność szyfrowania oraz składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/68f60d21-8247-4ba0-a089-301293303e40

3. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:  3 500 000,00 PLN

 

Identyfikator postępowania na MiniPortalu: 68f60d21-8247-4ba0-a089-301293303e40

 

2. Link do MiniPortalu UZP na którym udostępniona jest funkcjonalność szyfrowania oraz składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/68f60d21-8247-4ba0-a089-301293303e40

3. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:  3 500 000,00 PLN

 

Metadane

Data publikacji : 02.11.2021
Data modyfikacji : 24.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Filipczak Wydział Zamówień Publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Filipczak Wydział Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Martyna Włodarczyk

Opcje strony

do góry