Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Przedłużenie al. Ofiar Terroryzmu 11 Września oraz przebudowa – rozbudowa ul. Jędrzejowskiej w systemie zaprojektuj i wybuduj – II części

ZIM-DZ.2620.60.2021

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.60.2021
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
13.01.2022 13:00
Data składania ofert/wniosków:
13.01.2022 11:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 6d010657-a64f-4a59-94ee-573ec046fbea

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6d010657-a64f-4a59-94ee-573ec046fbea

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 10 500 000,00 PLN, w tym:
- część I - 2 500 000,00 PLN
- część II - 8 000 000,00 PLN

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 6d010657-a64f-4a59-94ee-573ec046fbea

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6d010657-a64f-4a59-94ee-573ec046fbea

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 10 500 000,00 PLN, w tym:
- część I - 2 500 000,00 PLN
- część II - 8 000 000,00 PLN

Metadane

Data publikacji : 18.10.2021
Data modyfikacji : 13.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Piernikowska
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Piernikowska

Opcje strony

do góry