Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

„Projekt „OdNowa Parku Helenów” Rewitalizacja Parku Helenów polegająca na zmianie sposobu zagospodarowania terenu, budowie małej architektury, a także przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku usługowego wraz z towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz wykonaniem rozbiórek w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

ZIM-DZ.2621.19.2021

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2621.19.2021
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
02.12.2021 13:00
Data składania ofert/wniosków:
02.12.2021 10:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

1. Identyfikator postępowania na MiniPortalu: 2c232cb5-5d57-48e1-8e46-ddb785a38946

 

2. Link do MiniPortalu UZP na którym udostępniona jest funkcjonalność szyfrowania oraz składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2c232cb5-5d57-48e1-8e46-ddb785a38946

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:  5 899 813,13 PLN

1. Identyfikator postępowania na MiniPortalu: 2c232cb5-5d57-48e1-8e46-ddb785a38946

 

2. Link do MiniPortalu UZP na którym udostępniona jest funkcjonalność szyfrowania oraz składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2c232cb5-5d57-48e1-8e46-ddb785a38946

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:  5 899 813,13 PLN

Metadane

Data publikacji : 29.10.2021
Data modyfikacji : 02.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Gałuszka
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Wojciechowska
Osoba modyfikująca informację:
Monika Gałuszka

Opcje strony

do góry