Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 – Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Gdańskiej 11” (nr: WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17)

ZIM-DZ.2621.17.2021

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2621.17.2021
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
08.10.2021 12:00
Data składania ofert/wniosków:
08.10.2021 11:00
Data rozstrzygnięcia:
29.11.2021 11:30
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Identyfikator postępowania na MiniPortalu: e4e501b3-43ac-45a9-be8f-49a2b813e849

Link do postępowania na miniportalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e4e501b3-43ac-45a9-be8f-49a2b813e849

Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 06.10.2021 roku (środa) o godz.10.00.

Miejsce zbiórki: spotkanie przed nieruchomością przy ul. Gdańska  11

Osoby do kontaktu:  Pani Aleksandra Otocka - Administrator nieruchomości tel. 510 927 344 e-mail: a.otocka@zim.lodz.pl

                                    Pan Dariusz Nowotnik tel. 798 736 855 e-mail: d.nowotnik@zim.lodz.pl

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:  659 280,00  PLN

Identyfikator postępowania na MiniPortalu: e4e501b3-43ac-45a9-be8f-49a2b813e849

Link do postępowania na miniportalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e4e501b3-43ac-45a9-be8f-49a2b813e849

Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 06.10.2021 roku (środa) o godz.10.00.

Miejsce zbiórki: spotkanie przed nieruchomością przy ul. Gdańska  11

Osoby do kontaktu:  Pani Aleksandra Otocka - Administrator nieruchomości tel. 510 927 344 e-mail: a.otocka@zim.lodz.pl

                                    Pan Dariusz Nowotnik tel. 798 736 855 e-mail: d.nowotnik@zim.lodz.pl

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:  659 280,00  PLN

Metadane

Data publikacji : 29.09.2021
Data modyfikacji : 29.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Juśkiewicz-Morawska
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Juśkiewicz-Morawska

Opcje strony

do góry