Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

„Pumptrack Radogoszcz”

ZIM-DZ.2620.42.2021

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.42.2021
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
04.08.2021 13:00
Data składania ofert/wniosków:
04.08.2021 12:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

identyfikator postępowania na miniPortalu: abc1bdfd-2028-4501-b5ce-62efd8da773d

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/abc1bdfd-2028-4501-b5ce-62efd8da773d

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:  600 000,00  PLN.

 

identyfikator postępowania na miniPortalu: abc1bdfd-2028-4501-b5ce-62efd8da773d

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/abc1bdfd-2028-4501-b5ce-62efd8da773d

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:  600 000,00  PLN.

 

Metadane

Data publikacji : 16.07.2021
Data modyfikacji : 04.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Gałuszka
Osoba udostępniająca informację:
Monika Gałuszka
Osoba modyfikująca informację:
Monika Gałuszka

Opcje strony

do góry