Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/11798,Wykonanie-zamiennych-projektow-budowlanych-dla-budynkow-polozonych-przy-ul-Ksiez.html
2021-06-20, 18:09

„Wykonanie zamiennych projektów budowlanych dla budynków położonych przy ul. Księży Młyn 3, Księży Młyn 5 i Księży Młyn 9 w Łodzi w ramach projektu „Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna””

ZIM-DZ.2621.5.2021

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2621.5.2021
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
07.06.2021 12:00
Data składania ofert/wniosków:
07.06.2021 11:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

1.Identyfikator postępowania na miniPortalu: c70597d2-cd79-4dfe-b82d-b5b6a74ea7ff

2.Link do postępowania na miniPortalu:https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c70597d2-cd79-4dfe-b82d-b5b6a74ea7ff

3. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia kwotę w wysokości 136 500,00 PLN

1.Identyfikator postępowania na miniPortalu: c70597d2-cd79-4dfe-b82d-b5b6a74ea7ff

2.Link do postępowania na miniPortalu:https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c70597d2-cd79-4dfe-b82d-b5b6a74ea7ff

3. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia kwotę w wysokości 136 500,00 PLN

Metadane

Data publikacji : 28.05.2021
Data modyfikacji : 07.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Juśkiewicz-Morawska
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Juśkiewicz-Morawska

Opcje strony