Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/11650,Opracowanie-dokumentacji-projektowej-dla-budowy-chodnika-na-ul-Malowniczej-na-od.html
2021-05-15, 13:22

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika na ul. Malowniczej na odc. od ul. Rokicińskiej do ul. Rataja

ZIM-DZ.2620.19.2021

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.19.2021
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
07.05.2021 12:00
Data składania ofert/wniosków:
07.05.2021 11:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 941e4010-22d6-49b3-99d8-76d0a6d8bcef

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/941e4010-22d6-49b3-99d8-76d0a6d8bcef

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 100 000,00 PLN.

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 941e4010-22d6-49b3-99d8-76d0a6d8bcef

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/941e4010-22d6-49b3-99d8-76d0a6d8bcef

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 100 000,00 PLN.

Metadane

Data publikacji : 29.04.2021
Data modyfikacji : 07.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Martyna Włodarczyk
Osoba modyfikująca informację:
Martyna Włodarczyk

Opcje strony