Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/11649,Graj-w-zielone-II-etap-rewitalizacji-ul-Stefanowskiego-budzet-obywatelski-P058SP.html
2021-05-15, 12:20

Graj w zielone – II etap rewitalizacji ul. Stefanowskiego: budżet obywatelski (P058SP) –zaprojektuj i wybuduj

ZIM-DZ.2620.24.2021

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.24.2021
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
17.05.2021 12:00
Data składania ofert/wniosków:
17.05.2021 11:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Link do MiniPortalu UZP na którym udostępniona jest funkcjonalność szyfrowania oraz składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/584f8685-7aed-4340-8061-903df15db5d2

 

Kwota na sfinansowanie zamówienia zostanie tu udostępniona po upływie terminu składania ofert.

Link do MiniPortalu UZP na którym udostępniona jest funkcjonalność szyfrowania oraz składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/584f8685-7aed-4340-8061-903df15db5d2

 

Kwota na sfinansowanie zamówienia zostanie tu udostępniona po upływie terminu składania ofert.

Metadane

Data publikacji : 29.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Kalmus
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Kalmus

Opcje strony