Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

„Mileszki - Nowa Droga (BO-ID:W030MI)-Remont ul. Mileszki na odcinku od ul. Bratkowej do ul. Gerberowej w Łodzi ”

ZIM-DZ.2620.14.2021

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.14.2021
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
14.05.2021 13:00
Data składania ofert/wniosków:
14.05.2021 12:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 66f4bc8b-fb30-4f53-afb3-947453a0e792

Link do postępowania na miniPortalu: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/66f4bc8b-fb30-4f53-afb3-947453a0e792

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:  416 877,75 PLN.

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 66f4bc8b-fb30-4f53-afb3-947453a0e792

Link do postępowania na miniPortalu: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/66f4bc8b-fb30-4f53-afb3-947453a0e792

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:  416 877,75 PLN.

Metadane

Data publikacji : 27.04.2021
Data modyfikacji : 14.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Gałuszka
Osoba udostępniająca informację:
Monika Gałuszka
Osoba modyfikująca informację:
Monika Gałuszka

Opcje strony

do góry