Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

„Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Aleksandrowskiej - etap I w systemie zaprojektuj i wybuduj (BO nr ID: B013BZ)”

ZIM-DZ.2620.4.2021

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.4.2021
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
16.04.2021 12:00
Data składania ofert/wniosków:
16.04.2021 11:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Identyfikator postępowania na miniPortalu: e19f55a2-2c36-49c2-836d-59f811212229

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e19f55a2-2c36-49c2-836d-59f811212229

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 435 000,00 PLN

Identyfikator postępowania na miniPortalu: e19f55a2-2c36-49c2-836d-59f811212229

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e19f55a2-2c36-49c2-836d-59f811212229

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 435 000,00 PLN

Metadane

Data publikacji : 31.03.2021
Data modyfikacji : 16.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Juśkiewicz-Morawska
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Juśkiewicz-Morawska

Opcje strony

do góry