Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

„Budowa chodnika i przejścia dla pieszych na ul. Wycieczkowej w systemie zaprojektuj i wybuduj (BO nr ID: B099JM)”

ZIM-DZ.2620.2.2021

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.2.2021
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
16.04.2021 13:00
Data składania ofert/wniosków:
16.04.2021 12:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 0e1d0926-b8b9-4beb-8f46-299c5887d7ec

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0e1d0926-b8b9-4beb-8f46-299c5887d7ec

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 103 375,00 PLN

 

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 0e1d0926-b8b9-4beb-8f46-299c5887d7ec

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0e1d0926-b8b9-4beb-8f46-299c5887d7ec

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 103 375,00 PLN

 

Metadane

Data publikacji : 31.03.2021
Data modyfikacji : 16.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Gałuszka
Osoba udostępniająca informację:
Monika Gałuszka
Osoba modyfikująca informację:
Monika Gałuszka

Opcje strony

do góry