Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/11503,Bezpieczna-zatoka-parkingowa-ul-Dubois-79-budzet-obywatelski-G096RO-w-systemie-z.html
2021-04-16, 15:20

„Bezpieczna zatoka parkingowa ul. Dubois 7/9 – budżet obywatelski G096RO w systemie zaprojektuj i wybuduj”

ZIM-DZ.2620.3.2021

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.3.2021
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
16.04.2021 14:00
Data składania ofert/wniosków:
16.04.2021 13:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:
Link do ogłoszenia na miniPortalu gdzie można zaszyfrować i złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a4826124-cca4-46da-8dac-65a2934a5562
Identyfikator postępowania na miniPortalu:
a4826124-cca4-46da-8dac-65a2934a5562 
 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 36 000,00 PLN
Link do ogłoszenia na miniPortalu gdzie można zaszyfrować i złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a4826124-cca4-46da-8dac-65a2934a5562
Identyfikator postępowania na miniPortalu:
a4826124-cca4-46da-8dac-65a2934a5562 
 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 36 000,00 PLN

Metadane

Data publikacji : 31.03.2021
Data modyfikacji : 16.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Filipczak Wydział Zamówień Publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Filipczak Wydział Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Filipczak

Opcje strony