Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/11502,Budowa-chodnika-wraz-z-wykonaniem-nasadzen-drzew-na-ul-Popieluszki-w-systemie-za.html
2021-04-16, 15:35

Budowa chodnika wraz z wykonaniem nasadzeń drzew na ul. Popiełuszki w systemie zaprojektuj i wybuduj (BO nr ID: P141RS)

ZIM-DZ.2620.6.2021

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.6.2021
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
tryb podstawowy
Data otwarcia ofert:
16.04.2021 11:00
Data składania ofert/wniosków:
16.04.2021 10:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Link do MiniPortalu UZP na którym udostępniona jest funkcjonalność szyfrowania orz składania ofert:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6dcf14ff-b059-40fe-bba0-796845d49870

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 604 600,00 PLN

 

Link do MiniPortalu UZP na którym udostępniona jest funkcjonalność szyfrowania orz składania ofert:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6dcf14ff-b059-40fe-bba0-796845d49870

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 604 600,00 PLN

 

Metadane

Data publikacji : 31.03.2021
Data modyfikacji : 16.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Rodziewicz
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Rodziewicz

Opcje strony