Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego (...) w zakresie budowy połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej łączącego przebudowywane torowisko w ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź – Marysin za ul. Inflancką

ZIM-DZ.2621.38.2020

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2621.38.2020
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
19.03.2021 14:00
Data składania ofert/wniosków:
19.03.2021 13:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Pełna nazwa postępowania o udzielenie zamówienia: „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź Marysin wraz z przebudową wodociągów w ul. Wojska Polskiego oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego” w zakresie budowy połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej łączącego przebudowywane torowisko w ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź – Marysin za ul. Inflancką

Identyfikator postępowania na miniPortalu: ebc714a9-e5f7-479f-bc69-6e19bbd875f9

Link do postępowania na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ebc714a9-e5f7-479f-bc69-6e19bbd875f9

Pełna nazwa postępowania o udzielenie zamówienia: „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź Marysin wraz z przebudową wodociągów w ul. Wojska Polskiego oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego” w zakresie budowy połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej łączącego przebudowywane torowisko w ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź – Marysin za ul. Inflancką

Identyfikator postępowania na miniPortalu: ebc714a9-e5f7-479f-bc69-6e19bbd875f9

Link do postępowania na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ebc714a9-e5f7-479f-bc69-6e19bbd875f9

Metadane

Data publikacji : 31.12.2020
Data modyfikacji : 02.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Wojciechowska
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Piernikowska

Opcje strony

do góry