Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź Marysin wraz z przebudową wodociągów w ul. Wojska Polskiego oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego

ZIM-DZ.2621.41.2020

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2621.41.2020
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
07.04.2021 13:00
Data składania ofert/wniosków:
07.04.2021 12:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 18856d61-a3f0-44fb-9943-4ddd159e3f7e

Link do postępowania na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/18856d61-a3f0-44fb-9943-4ddd159e3f7e

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 18856d61-a3f0-44fb-9943-4ddd159e3f7e

Link do postępowania na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/18856d61-a3f0-44fb-9943-4ddd159e3f7e

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 31.12.2020
Data modyfikacji : 07.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Wojciechowska
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Piernikowska

Opcje strony

do góry