Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Przebudowa ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich na odcinku od ul. Więckowskiego do ul. Zielonej oraz przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami na odcinku od ul. Więckowskiego do ul. 6-go Sierpnia w Łodzi

BZZ.2291.28.20

Numer postępowania:
BZZ.2291.28.20
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
01.02.2021 12:00
Data składania ofert/wniosków:
01.02.2021 11:30
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:
Niniejsze zamówienie na podstawie art. 16 ustawy Pzp jest udzielane wspólnie przez:
1. Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o. o. z siedzibą: 90-731 Łódź, ul. Wólczańska 17

2. Miasto Łódź, 90 – 926 Łódź,  ul. Piotrkowska 104, w imieniu którego działa Zarząd Inwestycji Miejskich z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 175; 90- 447 Łódź

 

Postępowanie zostało zamieszczone na Platformie zakupowej:

https://lsi.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/229370/przebudowa-ul-28-pulku-strzelcow-kaniowskich-na-odcinku-od-ul-wieckowskiego-do-ul-zielonej-oraz-przebudowa-sieci-wodociagowej-z-przylaczami-na-odcinku-od-ul-wieckowskiego-do-ul-6-go-sierpnia-w-lodzi

 

Niniejsze zamówienie na podstawie art. 16 ustawy Pzp jest udzielane wspólnie przez:
1. Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o. o. z siedzibą: 90-731 Łódź, ul. Wólczańska 17

2. Miasto Łódź, 90 – 926 Łódź,  ul. Piotrkowska 104, w imieniu którego działa Zarząd Inwestycji Miejskich z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 175; 90- 447 Łódź

 

Postępowanie zostało zamieszczone na Platformie zakupowej:

https://lsi.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/229370/przebudowa-ul-28-pulku-strzelcow-kaniowskich-na-odcinku-od-ul-wieckowskiego-do-ul-zielonej-oraz-przebudowa-sieci-wodociagowej-z-przylaczami-na-odcinku-od-ul-wieckowskiego-do-ul-6-go-sierpnia-w-lodzi

 

Metadane

Data publikacji : 29.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Wojciechowska

Opcje strony

do góry