Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

„Rozbudowa ul. Traktorowej w Łodzi na odcinku od ul. Rojnej do ul. Aleksandrowskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Łanową oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami”

BZZ.2291.27.20

Numer postępowania:
BZZ.2291.27.20
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
10.02.2021 12:00
Data składania ofert/wniosków:
10.02.2021 11:30
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:
Niniejsze zamówienie na podstawie art. 16 ustawy Pzp jest udzielane wspólnie przez:
1. Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o. o. z siedzibą: 90-731 Łódź, ul. Wólczańska 17

2. Miasto Łódź, 90 – 926 Łódź,  ul. Piotrkowska 104, w imieniu którego działa Zarząd Inwestycji Miejskich z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 175; 90- 447 Łódź

 

Postępowanie zostało zamieszczone na Platformie zakupowej:

https://lsi.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/229378/rozbudowa-ul-traktorowej-w-lodzi-na-odcinku-od-ul-rojnej-do-ul-aleksandrowskiej-wraz-z-budowa-ronda-na-skrzyzowaniu-z-ul-lanowa-oraz-przebudowa-sieci-wodociagowej-wraz-z-przylaczami-1

 

Niniejsze zamówienie na podstawie art. 16 ustawy Pzp jest udzielane wspólnie przez:
1. Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o. o. z siedzibą: 90-731 Łódź, ul. Wólczańska 17

2. Miasto Łódź, 90 – 926 Łódź,  ul. Piotrkowska 104, w imieniu którego działa Zarząd Inwestycji Miejskich z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 175; 90- 447 Łódź

 

Postępowanie zostało zamieszczone na Platformie zakupowej:

https://lsi.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/229378/rozbudowa-ul-traktorowej-w-lodzi-na-odcinku-od-ul-rojnej-do-ul-aleksandrowskiej-wraz-z-budowa-ronda-na-skrzyzowaniu-z-ul-lanowa-oraz-przebudowa-sieci-wodociagowej-wraz-z-przylaczami-1

 

Metadane

Data publikacji : 29.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Wojciechowska

Opcje strony

do góry