Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej klasy technicznej „G” – Trasa Górna III od km -0+059.45 do km 5+712.25” realizowanego w ramach zadania „Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 – budowa III Etapu Trasy Górna” wraz z zapewnieniem obsługi laboratoryjnej dla realizowanej inwestycji”

ZIM-DZ.2621.29.2020

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2621.29.2020
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
22.03.2021 13:00
Data składania ofert/wniosków:
22.03.2021 12:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:
Link do ogłoszenia na Minportalu gdzie można zaszyfrować i złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b3c43e55-398d-4f7d-9756-0abc4413a53a
Link do ogłoszenia na Minportalu gdzie można zaszyfrować i złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b3c43e55-398d-4f7d-9756-0abc4413a53a

Metadane

Data publikacji : 28.12.2020
Data modyfikacji : 14.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Filipczak Wydział Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Filipczak

Opcje strony

do góry