Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn.: „Przebudowa i rozbudowa Zajezdni Tramwajowej Chocianowice wraz budową, przebudową i rozbudową obiektów budowlanych oraz infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem zajezdni oraz rozbiórkami obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej” w ramach zadania: „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z (...)

ZIM-DZ.2621.33.2020

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2621.33.2020
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
18.03.2021 13:00
Data składania ofert/wniosków:
18.03.2021 12:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Link do ogłoszenia na Minportalu gdzie można zaszyfrować i złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9410a06a-467c-4328-a3ec-4cc9cedfda88

Link do ogłoszenia na Minportalu gdzie można zaszyfrować i złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9410a06a-467c-4328-a3ec-4cc9cedfda88

Metadane

Data publikacji : 28.12.2020
Data modyfikacji : 14.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Filipczak Wydział Zamówień Publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Filipczak Wydział Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Filipczak

Opcje strony

do góry