Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

„Budowa drogi wojewódzkiej klasy technicznej „G” – Trasa Górna III od km -0+059.45 do km 5+712.25” realizowanego w ramach zadania „Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 – budowa III Etapu Trasy Górna”

ZIM-DZ.2621.34.2020

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2621.34.2020
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
11.05.2021 14:00
Data składania ofert/wniosków:
11.05.2021 13:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Identyfikator postępowania na miniPortalu: c2ebce18-8550-440d-909c-292e176395c6

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c2ebce18-8550-440d-909c-292e176395c6

Identyfikator postępowania na miniPortalu: c2ebce18-8550-440d-909c-292e176395c6

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c2ebce18-8550-440d-909c-292e176395c6

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 24.12.2020
Data modyfikacji : 12.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Juśkiewicz-Morawska
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Piernikowska
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Juśkiewicz-Morawska

Opcje strony

do góry