Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 w Łodzi

ZIM-DZ.2620.40.2020

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.40.2020
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
26.11.2020 13:00
Data składania ofert/wniosków:
26.11.2020 12:00
Data rozstrzygnięcia:
11.12.2020 15:45
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Link do ogłoszenia na miniPortalu, skąd można pobrać klucz publiczny oraz identyfikator postępowania niezbędne do przygotowania i złożenia oferty w formie elektronicznej: https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=8a58a5ee-5ac7-4c2b-a116-496a713c9efa

Link do ogłoszenia na miniPortalu, skąd można pobrać klucz publiczny oraz identyfikator postępowania niezbędne do przygotowania i złożenia oferty w formie elektronicznej: https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=8a58a5ee-5ac7-4c2b-a116-496a713c9efa

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 08.10.2020
Data modyfikacji : 11.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Kalmus
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Kalmus
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Kalmus

Opcje strony

do góry