Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

„Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej”

ZIM-DZ.2621.12.2020

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2621.12.2020
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
18.01.2021 13:00
Data składania ofert/wniosków:
18.01.2021 12:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Link do ogłoszenia na miniPortalu, skąd można pobrać klucz publiczny oraz identyfikator postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=f6a7aaf6-3830-4ff9-971a-8992184ad477

Link do ogłoszenia na miniPortalu, skąd można pobrać klucz publiczny oraz identyfikator postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=f6a7aaf6-3830-4ff9-971a-8992184ad477

Metadane

Data publikacji : 14.08.2020
Data modyfikacji : 22.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Rodziewicz
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Rodziewicz

Opcje strony

do góry