Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/10471,Pelnienie-nadzoru-autorskiego-nad-Rozbudowa-Kompostowni-Miejskiej-w-Lodzi-przy-u.html
2020-08-03, 13:48

Pełnienie nadzoru autorskiego nad Rozbudową Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72

ZIM-DZ.2621.10.2020

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2621.10.2020
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
29.07.2020 13:00
Data składania ofert/wniosków:
29.07.2020 12:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Link do ogłoszenia na miniPortalu, skąd można pobrać klucz publiczny oraz identyfikator postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/SzczegolyPostepowania.aspx?Id=fdd30c34-4c1c-4936-b5f4-fed17730663f

Link do ogłoszenia na miniPortalu, skąd można pobrać klucz publiczny oraz identyfikator postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/SzczegolyPostepowania.aspx?Id=fdd30c34-4c1c-4936-b5f4-fed17730663f

Metadane

Data publikacji : 21.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Rodziewicz

Opcje strony