Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

„Wesoły Podolski - renowacja i przebudowa placu zabaw w systemie zaprojektuj i wybuduj”

ZIM-DZ.2620.28.2020

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.28.2020
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
20.07.2020 12:00
Data składania ofert/wniosków:
20.07.2020 11:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Link do ogłoszenia na miniPortalu, skąd można pobrać klucz publiczny oraz identyfikator postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=122d8ec5-bb39-4590-ae01-a2a222f7456f

 

 

Link do ogłoszenia na miniPortalu, skąd można pobrać klucz publiczny oraz identyfikator postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=122d8ec5-bb39-4590-ae01-a2a222f7456f

 

 

Metadane

Data publikacji : 03.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Gałuszka
Osoba udostępniająca informację:
Monika Gałuszka

Opcje strony

do góry