Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - Przebudowa i nadbudowa istniejącej zabudowy przy ul. Włókienniczej 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz aranżacją architektoniczną dla elewacji budynku frontowego, przebudowa istniejącej zabudowy oraz rozbiórka budynków gospodarczych przy ul. Wschodniej 52 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz aranżacją architektoniczną dla elewacji budynku frontowego”

ZIM-DZ.2621.9.2020

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2621.9.2020
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
25.11.2020 13:00
Data składania ofert/wniosków:
25.11.2020 12:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:


Link do ogłoszenia na miniPortalu, skąd można pobrać klucz publiczny oraz identyfikator postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=57325545-c997-4e41-ae8e-d04b522bc1a5

Zamawiający informuje, że wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 29 lipca 2020r. o godz. 10.00, spotkanie przed budynkiem przy ul. Wschodniej 52

Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 6 października 2020r. (wtorek), godz. 10.00, spotkanie przed budynkiem przy ul. Wschodniej 52. Administrator budynku: Pani Irena Majchrzak tel. 798 734 869 adres e-mail: i.majchrzak@zlm.lodz.pl


Link do ogłoszenia na miniPortalu, skąd można pobrać klucz publiczny oraz identyfikator postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=57325545-c997-4e41-ae8e-d04b522bc1a5

Zamawiający informuje, że wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 29 lipca 2020r. o godz. 10.00, spotkanie przed budynkiem przy ul. Wschodniej 52

Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 6 października 2020r. (wtorek), godz. 10.00, spotkanie przed budynkiem przy ul. Wschodniej 52. Administrator budynku: Pani Irena Majchrzak tel. 798 734 869 adres e-mail: i.majchrzak@zlm.lodz.pl

Metadane

Data publikacji : 03.07.2020
Data modyfikacji : 25.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Dominika Piwowarczyk
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Juśkiewicz-Morawska

Opcje strony

do góry