Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/10157,Modernizacja-drog-na-terenie-dzielnic-Widzew-i-Polesie-w-Lodzi-dwie-czesci.html
2020-06-02, 13:26

Modernizacja dróg na terenie dzielnic: Widzew i Polesie w Łodzi – dwie części

ZIM-DZ.2620.7.2020

Numer postępowania:
ZIM-DZ.2620.7.2020
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
20.04.2020 13:00
Data składania oferty:
20.04.2020 12:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Identyfikator postępowania na miniPortalu: f2955896-707c-4cc5-a336-027a5eeb704c

Identyfikator postępowania na miniPortalu: f2955896-707c-4cc5-a336-027a5eeb704c

Metadane

Data publikacji : 18.03.2020
Data modyfikacji : 18.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Rodziewicz
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Rodziewicz

Opcje strony