Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Martyna Włodarczyk 14.05.2018
Data Redaktor Akcja Zmiana
14.09.2022 12:43 Martyna Zagner
modyfikacja
14.09.2022 12:43 Martyna Zagner
skasowanie
Załącznik: 14.05.2018_TOM_III_SIWZ
Dokument: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 7 - przebudowa, rozbiórka, remont konserwatorski nieruchomości zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Legionów 37a oraz ul. Legionów 44 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie "zaprojektuj i wybuduj"
Kategoria: Postępowania zakończone
14.09.2022 12:42 Martyna Zagner
modyfikacja
02.08.2018 11:44 Elżbieta Wojciechowska
przeniesienie
20.07.2018 11:07 Aleksandra Juśkiewicz-Morawska
Specjalista
przeniesienie
11.07.2018 14:03 Magdalena Filipczak
przeniesienie
11.07.2018 13:58 Magdalena Filipczak
publikacja
Załącznik: 11.07.2018_Informacja_o_unieważnieniu_postępowania
11.07.2018 13:57 Magdalena Filipczak
modyfikacja
22.06.2018 15:07 Martyna Włodarczyk
publikacja
Załącznik: 22.06.2018_Oświadczenie_o_przynależności_do_grupy_kapitałowej - wersja edytowalna
22.06.2018 15:06 Martyna Włodarczyk
publikacja
Załącznik: 22.06.2018_Informacja_z_otwarcia_ofert
22.06.2018 15:06 Martyna Włodarczyk
modyfikacja
07.06.2018 14:37 Martyna Włodarczyk
publikacja
Załącznik: 07.06.2018_Załącznik_nr_2_do_zmiany_SIWZ_Formularz_nr_4 - zmienione Pełnomocnictwo_Wykonawców_wspólnie_ubiegających_się_o_udzielenie_zamówienia - wersja edytowalna
07.06.2018 14:36 Martyna Włodarczyk
publikacja
Załącznik: 07.06.2018_Załącznik_nr_1_do_zmiany_SIWZ_Formularz_nr_1 - zmieniony Formularz Oferty - wersja edytowalna
07.06.2018 14:36 Martyna Włodarczyk
publikacja
Załącznik: 07.06.2018_Zmiana_SIWZ
07.06.2018 14:34 Martyna Włodarczyk
modyfikacja
24.05.2018 14:49 Martyna Włodarczyk
publikacja
Załącznik: 24.05.2018_Załącznik_nr_1_do_zmiany_SIWZ - zmieniony Formularz Oferty - wersja edytowalna
24.05.2018 14:49 Martyna Włodarczyk
publikacja
Załącznik: 24.05.2018_Zmiana_SIWZ
24.05.2018 14:48 Martyna Włodarczyk
publikacja
Załącznik: 24.05.2018_Sprostowanie_ogłoszenia_o_zamówieniu
24.05.2018 14:47 Martyna Włodarczyk
modyfikacja
14.05.2018 14:13 Martyna Włodarczyk
modyfikacja
Załącznik: 14.05.2018_TOM_III_SIWZ
14.05.2018 14:12 Martyna Włodarczyk
modyfikacja
14.05.2018 13:16 Martyna Włodarczyk
publikacja
do góry