Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Magdalena Kierzek 01.03.2017
Data Redaktor Akcja Zmiana
22.09.2017 14:21 Magdalena Kierzek
przeniesienie
22.09.2017 14:20 Magdalena Kierzek
publikacja
Załącznik: 22.09.2017 - Ogłoszenie o wyniku postępowania
22.09.2017 14:19 Magdalena Kierzek
modyfikacja
20.07.2017 10:06 Anna Dudka
publikacja
Załącznik: 20.07.2017 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - werja edytowalna
20.07.2017 10:06 Anna Dudka
publikacja
Załącznik: 20.07.2017 - Informacja z otwarcia ofert z dnia 18.07.2017
20.07.2017 10:05 Anna Dudka
modyfikacja
29.06.2017 14:54 Magdalena Kierzek
publikacja
Załącznik: 29.06.2017 - Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu (5)
29.06.2017 14:53 Magdalena Kierzek
publikacja
Załącznik: 29.06.2017 - Errata PFU - Załacznik nr 1 do Zmiany
29.06.2017 14:52 Magdalena Kierzek
publikacja
Załącznik: 29.06.2017 - Zmiana SIWZ
29.06.2017 14:51 Magdalena Kierzek
modyfikacja
27.06.2017 14:02 Magdalena Kierzek
publikacja
Załącznik: 27.06.2017 - TOM II SIWZ - Formularz Aktu Umowy (załącznik do zmiany SIWZ)
27.06.2017 14:00 Magdalena Kierzek
publikacja
Załącznik: 27.06.2017 - Zmiana SIWZ
27.06.2017 13:58 Magdalena Kierzek
modyfikacja
20.06.2017 07:55 Magdalena Kierzek
modyfikacja
Załącznik: 20.06.2017 - Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu (4)
20.06.2017 07:53 Magdalena Kierzek
publikacja
Załącznik: 20.06.2017 - Formularz nr 2 - Formularz cenowy - Tabela elementów scalonych (wersja edytowalna)
20.06.2017 07:52 Magdalena Kierzek
publikacja
Załącznik: 20.06.2017 - Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu
20.06.2017 07:51 Magdalena Kierzek
publikacja
Załącznik: 20.06.2017 - Zmiana SIWZ
20.06.2017 07:50 Magdalena Kierzek
modyfikacja
15.05.2017 13:19 Magdalena Kierzek
modyfikacja
Załącznik: 15.05.2017 - Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu (3)
15.05.2017 13:07 Magdalena Kierzek
publikacja
Załącznik: 15.05.2017 - Załączniki do odpowiedzi
15.05.2017 12:52 Magdalena Kierzek
publikacja
Załącznik: 15.05.2017 - Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu
15.05.2017 12:52 Magdalena Kierzek
publikacja
Załącznik: 15.05.2017 - Odpowiedzi
15.05.2017 12:51 Magdalena Kierzek
modyfikacja
20.04.2017 10:59 Magdalena Kierzek
publikacja
Załącznik: 20.04.2017 - Sprostowanie do ogłoszenia o zamóweiniu (2)
20.04.2017 10:58 Magdalena Kierzek
publikacja
Załącznik: 20.04.2017 - Zmiana SIWZ
20.04.2017 10:57 Magdalena Kierzek
modyfikacja
06.04.2017 14:12 Magdalena Kierzek
publikacja
Załącznik: 06.04.2017 - Edytowalny Formularz nr 1 - Formularz Oferty
06.04.2017 14:11 Magdalena Kierzek
publikacja
Załącznik: 06.04.2017 - TOM II SIWZ - Formularz Aktu Umowy
06.04.2017 14:09 Magdalena Kierzek
publikacja
Załącznik: 06.04.2017 - Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu
06.04.2017 14:09 Magdalena Kierzek
publikacja
Załącznik: 06.04.2017 - Odpowiedź, zmiana SIWZ
06.04.2017 14:07 Magdalena Kierzek
modyfikacja
01.03.2017 15:22 Magdalena Kierzek
publikacja
Załącznik: 01.03.2017 - Formularze edytowalne do SIWZ
01.03.2017 15:22 Magdalena Kierzek
skasowanie
Dokument: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5 - Remont konserwatorski elewacji obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Piotrkowskiej 106 w Łodzi w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
Kategoria: Zamówienia publiczne
01.03.2017 15:22 Magdalena Kierzek
modyfikacja
01.03.2017 15:13 Magdalena Kierzek
publikacja
do góry