Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.1. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT

Celem projektu jest utrzymanie dotychczasowej funkcji mieszkaniowej na terenie Księżego Młyna, a także nadanie nowych funkcji społecznych i gospodarczych na tym terenie.

W wyniku realizacji projektu nastąpi społeczno-gospodarcze ożywienie na terenie zdegradowanego, poprzemysłowego obszaru Księżego Młyna. Domy familijne wraz z otoczeniem zostaną poddane kompleksowej renowacji, zapewniając tym samym ochronę dziedzictwa historyczno-kulturowego. W celu ożywienia społeczno-gospodarczego nastąpi adaptacja budynków do nowych funkcji (społecznych, kulturalnych, turystycznych).

Całkowita wartość projektu: 60 998 077,86

Wartość dofinansowania unijnego: 39 222 969,09

 

 

Metadane

Data publikacji : 14.06.2019
Data modyfikacji : 14.06.2019
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Jagodzińska Wydział ds. Obsługi Zarządu
Osoba modyfikująca informację:
Anna Jagodzińska

Opcje strony

do góry