Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

W dniu 25 lipca 2017 r. została podpisana Uchwała nr 988/17 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie przyznania dofinansowania na realizacje projektu własnego pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 - dojazd do Autostrady A1 - Rozbudowa ul. Rokicińskiej od ul. Malowniczej do granic miasta” określająca Prawa i Obowiązki Beneficjenta Projektu nr UDA-RPLD.03.02.01-10-0001/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa III Transport

Działanie III.2 Drogi

Poddzialanie III.2.1. Drogi Wojewódzkie

 

Termin realizacji:  lipiec 2017 – sierpień 2020

Nazwa Beneficjenta:  Województwo Łódzkie

Partner Projektu: Miasto Łódź

Jednostka realizująca projekt:  Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Całkowita wartość projektu:  40 611 413,32 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR:  31 044 354,12 PLN

 

Metadane

Data publikacji : 08.08.2017
Data modyfikacji : 02.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Dziuba Wydział Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Michał Kaźmierski

Opcje strony

do góry