Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/projekty-ue/rpo-wl-2014-2020/program-ksztalcenia-zaw/9532,INFORMACJE-O-ZASADACH-PRZETWARZANIA-DANYCH-OSOBOWYCH.html
2020-07-06, 22:17

INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z uzyskaniem dofinansowania Projektu ze środków UE dane osób zaangażowanych w jego realizację zarówno po stronie Beneficjenta jak i kontrahenta podlegają włączeniu do zbiorów danych osobowych, których Administratorem Danych jest  Instytucja Zarządzająca danym programem operacyjnym, z którego pochodzą środki.  Beneficjent Projektu – Miasto Łódź zgodnie z umową o dofinansowanie jest zobowiązany spełniać obowiązek informacyjny wynikający z RODO w imieniu IZ. Szczegółowe informacje zawarte są w klauzuli informacyjnej.

Metadane

Data publikacji : 12.08.2019
Data modyfikacji : 12.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Michał Kaźmierski
Osoba modyfikująca informację:
Michał Kaźmierski

Opcje strony