Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.4 Kształcenie zawodowe i ustawiczne - miasto Łódź

Celem projektu jest zwiększenie potencjału edukacyjnego placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego, wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych, poprawa warunków rozwoju kompetencji praktycznych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości kształcenia zawodowego oraz zwiększenie dostępności obiektów dla osób z niepełnosprawnościami.

Całkowita wartość projektu: 1 021 196,19

Wartość dofinansowania unijnego: 705 969,58

Termin realizacji projektu: czerwiec 2018 r. - grudzień 2020 r.

W wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie potencjału edukacyjnego placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego, wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych, poprawa warunków rozwoju kompetencji praktycznych, zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości kształcenia zawodowego oraz zwiększenie dostępności obiektów dla osób z niepełnosprawnościami. Grupą docelową projektu są w głównej mierze uczniowie modernizowanej placówki oraz pośrednio inni interesariusze. W ZSZS2 zastosowano koncepcję projektowania uniwersalnego, która będzie w pełni dostępna dla wszystkich osób bez względu na płeć, wiek, czy stopień niepełnosprawności. Równość dostępu została zapewniona m.in. przez działania takie jak dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Metadane

Data publikacji : 05.07.2019
Data modyfikacji : 02.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Jagodzińska Wydział ds. Obsługi Zarządu
Osoba modyfikująca informację:
Michał Kaźmierski

Opcje strony

do góry