Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.5 Edukacja ogólna – miasto Łódź

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji ogólnej poprzez modernizację i unowocześnienie bazy edukacyjnej oraz dostosowanie infrastruktury wewnętrznej, do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w placówce szkolnictwa ogólnego, mieszczącej się na terenie Miasta Łodzi w obszarze objętym Gminnym Programem Rewitalizacji. Projekt ma na celu również poprawę warunków rozwoju kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego oraz zwiększenie potencjału edukacyjnego placówki, odnoszącego się do edukacji ucznia z niepełnosprawnością.

Całkowita wartość projektu: 2 031 223,54 zł

Wartość dofinansowania unijnego: 1 405 005,68 zł

Termin realizacji projektu: czerwiec 2018 r. - grudzien 2020 r.

W wyniku realizacji projektu nastąpi modernizacja infrastruktury i zakup wyposażenia w SP 152. Grupą docelową projektu są w głównej mierze uczniowie modernizowanej placówki oraz pośrednio wszyscy inni interesariusze, dlatego też w placówce objętej projektem zastosowano koncepcję projektowania uniwersalnego, dzięki czemu będzie ona w pełni dostępna dla wszystkich osób bez względu na wiek, płeć, czy stopień niepełnosprawności. Równość dostępu została zapewniona m.in. przez działania takie jak dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, czy też dodawanie elementów ułatwiających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami. Zniwelowanie barier architektonicznych pozwoli na swobodny dostęp do szkoły dla osób niepełnosprawnych, w tym: dzieci, rodziców oraz gości. Umożliwi bezpieczne poruszanie się po niej i swobodny dostęp do edukacji. W ramach projektu placówka zamierza także stworzyć stanowiska w pracowni językowej dla osób niedosłyszących.

 

Metadane

Data publikacji : 28.06.2019
Data modyfikacji : 28.06.2019
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Jagodzińska Wydział ds. Obsługi Zarządu
Osoba modyfikująca informację:
Anna Jagodzińska

Opcje strony

do góry