Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.5 Edukacja ogólna – miasto Łódź

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji ogólnej poprzez modernizację i unowocześnienie bazy edukacyjnej oraz dostosowanie infrastruktury wewnętrznej, do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w placówce szkolnictwa ogólnego, mieszczącej się na terenie Miasta Łodzi w obszarze objętym Gminnym Programem Rewitalizacji. Projekt ma na celu również poprawę warunków rozwoju kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego oraz zwiększenie potencjału edukacyjnego placówki, odnoszącego się do edukacji ucznia z niepełnosprawnością.

Całkowita wartość projektu: 538 404,81 zł

Wartość dofinansowania unijnego: 374 060,91 zł

Termin realizacji projektu: czerwiec 2018 r. - grudzień 2021 r.

W wyniku realizacji projektu nastąpi modernizacja infrastruktury i zakup wyposażenia w SP 175. Grupą docelową projektu są w głównej mierze uczniowie modernizowanej placówki oraz pośrednio wszyscy inni interesariusze. W placówce objętej projektem zastosowano koncepcję projektowania uniwersalnego – będzie ona w pełni dostępna dla wszystkich osób bez względu na wiek, płeć, czy stopień niepełnosprawności. Równość dostępu została zapewniona m.in. przez działania takie jak dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ponadto zakres rzeczowy modernizacji szkoły w ramach projektu został dobrany tak, by w miarodajny sposób niwelował problemy placówki i pozwalał na zaspokojenie potrzeb jej użytkowników.

Metadane

Data publikacji : 28.06.2019
Data modyfikacji : 02.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Jagodzińska Wydział ds. Obsługi Zarządu
Osoba modyfikująca informację:
Michał Kaźmierski

Opcje strony

do góry