Biuletyn Informacji Publicznej PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE - Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego „Harnam” w Łodzi - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 20.08.2019, 14:26

Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego „Harnam” w Łodzi

Wtorek, 14 maja 2019

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.2. Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1. Termomomodernizacja budynków - ZIT

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku siedziby Zespołu Tańca Ludowego "Harnam" w Łodzi.

W wyniku realizacji projektu budynek siedziby Zespołu Tańca Ludowego Harnam zostanie poddany termomodernizacji, co spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło i energię. W ramach prac przewidziano m.in.:

  • ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz i od zewnątrz
  • wymianę drzwi, okien - ocieplenie stropodachu, dachu,
  • modernizację systemu ciepłej wody, systemu grzewczego
  • modernizację istniejącej i wykonanie nowej wentylacji mechanicznej

Całkowita wartość projektu: 2 626 194,49

Wartość dofinansowania unijnego: 1 780 129,40

Metadane

Data publikacji : 14.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
Anna Jagodzińska Wydział ds. Obsługi Zarządu
©2008-2019 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL