Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Obszar planowanej inwestycji to miejski Park Helenów w Łodzi. Park zlokalizowany jest pomiędzy ulicami Północną, Źródłową i Smugową. Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowych województwa łódzkiego dla rozwoju gospodarki turystycznej poprzez: przywrócenie świetności Parku Helenów, odtworzenie dawnej infrastruktury, małej architektury, alejek, nasadzeń, przywracając w miarę możliwości historyczny wygląd, przystosowanie istniejącego obiektu do pełnienia funkcji turystycznych, utworzenie infrastruktury turystycznej, w tym ścieżek turystycznych o charakterze informacyjnym/edukacyjnym, przeprowadzenie kampanii informacyjnej/edukacyjnej w zakresie historii Parku Helenów i obecnej oferty w celu zachęcenia mieszkańców i turystów do odwiedzania parku i korzystania z atrakcji rekreacyjnych na jego terenie.

Beneficjent: Miasto Łódź

Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich

Data rozpoczęcia realizacji projektu: październik 2018 r.

Data zakończenia realizacji projektu: maj 2023 r.

Całkowita wartość projektu:  6 230 771,09 zł      

Wartość dofinansowania unijnego: 4 249 292,42 zł       

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 199 966,70 zł        

Metadane

Data publikacji : 29.10.2020
Data modyfikacji : 29.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Jagodzińska Wydział ds. Obsługi Zarządu
Osoba modyfikująca informację:
Anna Jagodzińska

Opcje strony

do góry