Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

W dniu 31 marca 2016 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA RPLD.03.02.02-10-0018/15-00 pomiędzy Miastem Łódź a Urzędem Marszałkowskim.

Termin realizacji:  listopad 2014 – sierpień 2018

Nazwa Beneficjenta:  Miasto Łódź

Jednostka realizująca projekt:  Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Całkowita wartość projektu:  36 186 220,00 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR:  12 383 864,23 PLN

Metadane

Data publikacji : 06.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Goździk-Perczyńska

Opcje strony

do góry