Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych

W związku z uzyskaniem dofinansowania Projektu ze środków UE dane osób zaangażowanych w jego realizację zarówno po stronie Beneficjenta jak i kontrahenta podlegają włączeniu do zbiorów danych osobowych, których Administratorem Danych jest  Instytucja Zarządzająca danym programem operacyjnym, z którego pochodzą środki.  Beneficjent Projektu – Miasto Łódź zgodnie z umową o dofinansowanie jest zobowiązany spełniać obowiązek informacyjny wynikający z RODO w imieniu IZ. Szczegółowe informacje zawarte są w klauzuli informacyjnej.

Metadane

Data publikacji : 03.12.2018
Data modyfikacji : 03.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Jagodzińska Wydział ds. Obsługi Zarządu
Osoba modyfikująca informację:
Anna Jagodzińska

Opcje strony

do góry