Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Podstawowe informacje o projekcie

Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin

W dniu 10 lipca 2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RDLP.03.01.02-10-0008/17-00 pomiędzy Miastem Łódź a Województwem Łódzkim. Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski.

Termin realizacji: grudzień 2018 r.- czerwiec 2022 r.

Nazwa beneficjenta: Miasto Łódź

Jednostka realizująca projekt: Zarząd Inwestycji Miejskich

Całkowita wartośc projektu: 113 160 000,00 zł

Wartość dofinansowania unijnego: 73 950 000,00 zł

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania transportu publicznego w Łodzi poprzez poprawę wewnętrznej dostępności komunikacyjnej miasta dzięki usprawnieniu powiązań komunikacyjnych oraz poprawie jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego, poprzez poprawę stanu infrastruktury tramwajowej oraz zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów komunikacji publicznej. W ramach inwestycji powstaną m.in. nowe jezdnie, torowisko, chodniki, drogi rowerowe, wyniesione perony przystankowe

 

Metadane

Data publikacji : 16.10.2018
Data modyfikacji : 02.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Jagodzińska Wydział ds. Obsługi Zarządu
Osoba modyfikująca informację:
Michał Kaźmierski

Opcje strony

do góry