Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

W dniu 5 kwietnia 2017 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu nr POIS.08.01.00-00-1027/16-00 pomiędzy Miastem Łódź a Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Termin realizacji: grudzień 2015 – lipiec 2020

Nazwa Beneficjenta: Miasto Łódź

Jednostka realizująca projekt: Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Całkowita wartość projektu: 20 912 115,61 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR:  14 164 617,96 PLN

Metadane

Data publikacji : 06.06.2017
Data modyfikacji : 20.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Goździk-Perczyńska
Osoba modyfikująca informację:
Anna Jagodzińska

Opcje strony

do góry