Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego RPO WŁ na lata 2014-2020 Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.4 Kształcenie zawodowe i ustawiczne - miasto Łódź

Celem projektu jest zwiększenie potencjału edukacyjnego placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego, wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych, poprawa warunków rozwoju kompetencji praktycznych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości kształcenia zawodowego oraz zwiększenie dostępności obiektów dla osób z niepełnosprawnościami.

Całkowita wartość projektu: 5 558 576,29 zł

Wartość dofinansowania unijnego: 3 886 765,65 zł

Termin realizacji projektu: czerwiec 2018 r. - grudzien 2021 r.

W wyniku realizacji projektu nastąpi zakup niezbędnego wyposażenia i przeprowadzenie koniecznych prac remontowych (prac modernizacyjnych), w celu zwiększenia dostępu do wysokiej jakości edukacji. Docelowo ma to przyczynić się do zaoferowania uczniom bardziej indywidualnej i wyspecjalizowanej opieki edukacyjnej oraz kształcenia wyższej jakości dopasowanego do potrzeb rynku pracy. Przełoży się to na nabywanie przez nich kompetencji opartych na indywidualnych predyspozycjach i posiadanie umiejętności ułatwiających dostosowanie do zmieniających się warunków i potrzeb rynku pracy. Projekt obejmuje działania zmierzające do dopasowania infrastruktury do potrzeb osób z różnym stopniem niepełnosprawności.

 

Metadane

Data publikacji : 05.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Jagodzińska Wydział ds. Obsługi Zarządu

Opcje strony

do góry