Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.2. Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1. Termomomodernizacja budynków - ZIT

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku siedziby Zespołu Tańca Ludowego "Harnam" w Łodzi.

W wyniku realizacji projektu budynek siedziby Zespołu Tańca Ludowego Harnam zostanie poddany termomodernizacji, co spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło i energię. W ramach prac przewidziano m.in.:

  • ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz i od zewnątrz
  • wymianę drzwi, okien - ocieplenie stropodachu, dachu,
  • modernizację systemu ciepłej wody, systemu grzewczego
  • modernizację istniejącej i wykonanie nowej wentylacji mechanicznej

Całkowita wartość projektu: 2 626 194,49

Wartość dofinansowania unijnego: 1 582 337,25

Metadane

Data publikacji : 14.05.2019
Data modyfikacji : 02.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Jagodzińska Wydział ds. Obsługi Zarządu
Osoba modyfikująca informację:
Michał Kaźmierski

Opcje strony

do góry