Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 – budowa III Etapu Trasy Górna

Uchwalą Nr 1/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 5 stycznia 2022 r. potwierdzono dofinasowanie na realizację projektu własnego pn. ,, Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1-budowa III Etapu Trasy Górna".

Projekt Nr UDA -RPLD.03.02.01-10-0002/21-00 realizowany w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.

Projekt realizowany przez Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi.

Dofinansowaniwe -  74 982 667,08

Współfinansowanie UE  - 62 440 245,88

Ws. krajowe z budżetu państwa  12 542 421,20

Całkowita wartość Projektu 128 506 659,00

Rozpoczęcie realizacji Projektu   2016-08-01

Zakończenie realizacji Projektu 2023-12-31

Metadane

Data publikacji : 04.02.2022
Data modyfikacji : 06.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Lubiatowska Wydział ds. Obsługi Zarządu
Osoba udostępniająca informację:
Anna Jagodzińska Wydział ds. Obsługi Zarządu
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Lubiatowska

Opcje strony

do góry